Dođite i uživajte u kvalitetnoj i do kraja ispunjenoj obuci.

 • Teorijska obuka 30 + 10 n/č
  11.500,00
  Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 20 m/č
  18.000,00
  Praktična obuka 7 m/č
  6.500,00
  Teorijski ispit
  4.000,00
  Praktični ispit
  4.000,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  792,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka 30 + 10 n/č
  11.500,00
  Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 30 m/č
  30.000,00
  Praktična obuka 14 m/č
  14.000,00
  Praktična obuka 7 m/č
  7.000,00
  Teorijski ispit
  4.000,00
  Praktični ispit
  4.000,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  792,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka 30 + 10 n/č
  11.500,00
  Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 40 m/č
  40.000,00
  Praktična obuka 20 m/č
  20.000,00
  Praktična obuka 14 m/č
  14.000,00
  Praktična obuka 7 m/č
  7.000,00
  Teorijski ispit
  4.000,00
  Praktični ispit
  4.000,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  792,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka 30 + 10 n/č
  11.500,00
  Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 40 m/č
  39.500,00
  Praktična obuka 35 m/č
  35.000,00
  Praktična obuka 30 m/č
  30.000,00
  Praktična obuka 20 m/č
  20.000,00
  Teorijski ispit
  4.000,00
  Praktični ispit
  4.000,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  792,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 10 m/č
  17.000,00
  Teorijski ispit
  4.500,00
  Praktični ispit
  4.500,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  1.056,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka 5 + 2 n/č
  3.500,00
  Praktična obuka 15 m/č
  25.000,00
  Praktična obuka 7 m/č
  12.000,00
  Teorijski ispit
  4.500,00
  Praktični ispit
  4.500,00
  Naknada MUP-u za teorijski ispit
  1.056,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Praktična obuka 7 m/č
  21.000,00
  Praktični ispit
  4.500,00
  Naknada MUP-u za praktični ispit
  985,00

   

 • Teorijska obuka (sve kategorije)
  1.200,00
  Praktična obuka za kategorije A1, A2 i A
  3.600,00
  Praktična obuka za kategoriju B
  3.600,00
  Praktična obuka za kategorije C1 i C
  5.400,00
  Praktična obuka za kategorije C1E i CE
  6.300,00

   

 • Za kategorije A1, A2 i A
  1.200,00
  Za kategoriju B
  1.200,00
  Za kategorije C1 i C
  1.800,00
  Za kategorije C1E i CE
  2.100,00